بیماری دیابت در سگ و گربه و توصیه های آن

بیماری دیابت دیابت ملتیوس یا همان بیماری قند یک مشکل متداول بین سگ و گربه هاست.  بیماری قند دو نوع دارد. نوع اول یا دیابت وابسته به انسولین است. در این نوع لوزالمعده قادر به ترشح میزان کافی انسولین نمی باشد. تقریباً تمام سگ ها به این نوع از دیابت مبتلا می شوند. نوع دوم… ادامه خواندن بیماری دیابت در سگ و گربه و توصیه های آن