دیدنی های ماسوله؛ دیار خانه‌های زرد رنگ و گلدان‌های شمعدانی

در ایران سه روستای پلکانی وجود دارد، یکی پلنگان در سنندج، دیگری اورامان در کردستان و یکی هم ماسولهگیلان که البته از حالت روستا تا حدود زیادی خارج شده و در کنار زندگی روستایی، زندگی شهری هم در این منطقه رنگ غالبی به خود گرفته.در ۲۶ کیلومتری جنوب‌غربی فومن و در ۶۵ کیلومتری جنوب‌غربی رشت در استان گیلان، در میان جاده‌ای مه‌‌گرفته، این روستایی پلکانی … ادامه خواندن دیدنی های ماسوله؛ دیار خانه‌های زرد رنگ و گلدان‌های شمعدانی