روانپزشک

در این بخش از وب خونه، به معرفی شغل روانپزشک میپردازیم روانپزشکان به تشخیص، ارزیابی، درمان و پیشگیری از اختلالات رفتاری، عاطفی و ذهنی می پردازند. به عبارت دیگر روانپزشک،  پزشکی است که متخصص تشخیص و درمان بیماری های روانی یا روان درمانی می باشد.

مشاغل حوزه پزشکی و سلامت

در این بخش از وب خونه، به معرفی مشاغل حوزه پزشکی و سلامت  میپردازیم